Sem vložte podnadpis

Podmínky SH Academy

Každý cvičenec parkour kroužku v SH Academy mladší 18-ti let podléhá řádu SH Academy a naslouchá pokynům trenérů. Nedodržení řádu může být v krajním případě potrestáno i vyloučením. Pokud cvičenec takto opustí SH Academy, ztratí nárok na vrácení poplatku. Pokud cvičenec nenastoupí do parkour kroužku, ztratí nárok na vrácení poplatku. Za svou bezpečnost, osobní věci a cennosti si během celé účasti na parkour kroužku každý cvičenec zodpovídá sám, nebo za jeho bezpečnost odpovídají zákonní zástupci. Účastník se zříká jakékoliv náhrady za zranění, ublížení na zdraví či poškození věci. Doporučujeme zajistit si úrazové pojištění vhodné pro aktivity se zvýšeným rizikem úrazu.

Potvrzuji pravdivost uvedených osobních údajů a jsem seznámen a plně souhlasím s tímto prohlášením a to stvrzuji svým přihlášením do SH Academy.